php.net |  support |  documentation |  report a bug |  advanced search |  search howto |  statistics |  random bug |  login
Doc Bug #61399 [PL] Błąd tłumaczenia funkcji array_search (w sekcji changelog)
Submitted: 2012-03-15 11:34 UTC Modified: 2014-03-27 13:50 UTC
From: marbel82 at wp dot pl Assigned: sobak (profile)
Status: Closed Package: Translation problem
PHP Version: 5.4.0 OS: n/a
Private report: No CVE-ID: None
 [2012-03-15 11:34 UTC] marbel82 at wp dot pl
Description:
------------
W polskiej wersji pomocy do PHP jest błąd w tłumaczeniu funkcji array_search. Jest błędnie napisane (bad):
"Począwszy od PHP 4.2.0, zamiast FALSE, array_search() zwraca NULL w przypadku niepowodzenia."

Powinno być(good):
"Do wersji PHP 4.2.0, zamiast FALSE, array_search() zwraca NULL w przypadku niepowodzenia."
==
"Prior to PHP 4.2.0, array_search() returns NULL on failure instead of FALSE. "Patches

Add a Patch

Pull Requests

Add a Pull Request

History

AllCommentsChangesGit/SVN commitsRelated reports
 [2014-03-27 13:50 UTC] sobak@php.net
-Status: Open +Status: Closed -Assigned To: +Assigned To: sobak
 [2014-03-27 13:50 UTC] sobak@php.net
I know it took way too long, but it's fixed now. Thank you for your report.
--
Wiem, że zajęło to znacznie więcej czasu niż powinno, ale poprawiłem. Dzięki za zgłoszenie.
 
PHP Copyright © 2001-2024 The PHP Group
All rights reserved.
Last updated: Thu Jul 25 18:01:30 2024 UTC